NATSUKI

Importado de Japón
Koujin Sakura go Shounan Yasuda “NATSUKI”


Padre: Toyozishi go Miyazaki kensha (red)
Abuelo Paterno: Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou
koujinryuu-go-tosa-kuroshiosou
Madre: Chinami go Soushuu Sakurasou (red)