SAKURA

Yuuzukime go Shunyou Kensha “SAKURA”

Padre: Kokohou go RyuuKyuu Uruma

shiba inu

Madre: Kumiko go Shunyou Kensha

shiba inu